Sociëteit voor ouderen Reuver-Offenbeek

De Sociëteit is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen in Reuver en Offenbeek op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.
Verder streeft de sociëteit ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen.

Activiteiten

De sociëteit begeleid tevens de activiteiten op het gebied van "Meer Bewegen voor ouderen", computercursussen, golfen, volksdansen, damesgymnastiek, yoga (indien genoeg belangstelling), herengymnastiek, country-line dansen, fitness, biljarten.

Dit op verzoek van de gemeente Beesel die voor deze activiteiten ook subsidie verleent.
Wilt u meer informatie over één van de activiteiten die de sociëteit begeleidt, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.  

Gemeenschapshuis "de Schakel" is ons verenigingslokaal waar de meeste activiteiten plaatsvinden.

Informatie en programmaboekje
Tevens ontvangt u jaarlijks ons "Informatie en programmaboekje" thuis in uw brievenbus. Mocht u het boekje ook digitaal willen hebben kunt u dit hier downloaden.

Klik hier voor het digitale "informatie en programmaboekje 2024"

Katholieke bond voor ouderen

De KBO afdeling Reuver-Offenbeek is aangesloten bij KBO Limburg. KBO Limburg is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau te behartigen. Tevens de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen. De leden dienen tenminste 50 jaar oud te zijn.

Het bestuur van de Sociëteit voor ouderen St.Jozef Reuver-Offenbeek vormt tevens het bestuur van de KBO afdeling Reuver-Offenbeek.

De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 16,50 per jaar en wordt geïnd via een af te geven machtiging aan onze afdeling. De leden ontvangen 10 x per jaar het maandblad“Ons Limburg” met algemene inhoud en 8 pagina’s met Limburgse berichten en verhalen over ouderen in het algemeen. Verder kunnen zij o.a. profiteren van gratis juridisch advies, hulp bij belasting aangifte en een collectieve zorgverzekering.

Informatie kan worden verkregen bij een van de bestuursleden van de Sociëteit voor Ouderen of rechtstreeks bij KBO .

Tel: 0475-381740


U kunt ook de website van KBO bezoeken voor algemene informatie of de adressen van plaatselijke afdelingen.

Website: www.kbolimburg.nl