De geschiedenis van Handel als bedevaartsoord van Maria start begin 13e eeuw.Omstreeks1220 wordt er door een bakelse schaapsherder, iets ten zuiden van de huidige kerk in Handel een beeldje gevonden "op een doren stock".

Het beeldje is uit hout gesneden, ongeveer 35 cm groot en het stelt de Moeder Gods voor in staande houding met het kindje Jezus op de linkerarm. Niemand wist waar het beeldje vandaan kwam. Al snel begon het gelovige volk het beeldje te vereren. Maria deelde aan deze "eenvoudige" mensen haar gunsten uit in de vorm van wonderbaarlijke genezingen en gebedsverhoringen

 Met 2 bussen vertrokken we om 11.30 uur onder goede weersomstandigheden naar Handel voor onze jaarlijkse bedevaartstocht.De H. Mis werd opgedragen door pastoor Cesar ( geassisteerd door misdienaar Sjaak en lector Wies en collectanten Petra en Toon). Aan het orgel werden we begeleid door Leon Schrijvers.  Het was een sfeervolle viering. Na de dienst was er gelegenheid een kaarsje op te steken. 

Nadat iedereen zijn plaats in de bus weer had ingenomen, werd de tocht voortgezet naar het Boerenbond museum in Gemert. Koffie en vlaai daar waren de meesten inmiddels wel aan toe. We werden in groepen door 4 gidsen rondgeleid, die zich met verve van hun taak kweten. Veel herinneringen van vervlogen tijden kwamen boven.

Voor sommigen van ons was het staan en lopen toch erg vermoeiend en zo werd de groep luisteraars langzaam uitgedund. Gelukkig was er voldoende gelegenheid om een drankje te nemen of een praatje te maken op een van de terrassen. Toen niet alleen het varken, maar ook onze magen begonnen te knorren, vervolgden we de reis naar restaurant “De Zwaan” in Zeilberg, waar ons weer een voortreffelijk 3 gangen-menu werd geserveerd. 

Een bijzonder woord van dank aan Toon, Wies en Petra, die deze reis weer zo goed voor ons hadden voorbereid.