Ledenvergadering 30-10-2019

Ledenvergadering 30 oktober 2019 

Ongeveer 130 leden waren aanwezig. De opening werd om 14 uur verricht door voorzitter Sjaak Selen met een welkomstwoord.

Daarna werden de notulen van de jaarvergadering van 13 maart 2019, voorgelezen door de secretaris Wiel Levels, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.                                     Omdat Wim van Deijnen,2e secretaris, tussentijds is afgetreden hadden we inmiddels een nieuw bestuurslid benaderd. Daar Wim vanmiddag niet aanwezig is, zal vanuit het bestuur voor een passend afscheid worden gezorgd.

We hebben Louis de Rijck bereid gevonden in ons bestuur zitting te nemen. Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, vraagt de voorzitter de vergadering of een stemming gewenst wordt. De aanwezigen vinden dit niet noodzakelijk en verwelkomen Louis met een applaus. Hij stelt zichzelf daarna aan de leden voor.                                                                                  In de pauze wordt koffie/ thee met gebak geserveerd en daarna worden de kienkaarten rondgedeeld. De spanning stijgt en menigeen kan na deze gezellige middag naar huis gaan met een mooie prijs. Dank aan allen die deze middag voorbereid en verzorgd hebben.

Tevens een extra woord van dank aan de sponsoren t.w.: Reuverse filialen van Albert Heijn, Plus, Jan Linders, De Schakel en Bloemen en Plantenkwekerij Bouten, Beesel.