Jeu de Boules Beesel

Op vrijdag 7 september werd door een aantal personen van SVO Reuver-Offenbeek deelgenomen aan het jeu de boules tournooi  te Beesel. Wij werden hier ondanks de late inschrijving allerhartelijks ontvangen en konden na de inschrijving deelnemen aan het tournooi. Het was mede door het goede weer waarbij menigmaal het zonnetje doorbrak een heel gezellig gebeuren. Helaas bleek er door de Reuverse delegatie niet zo goed gespeelt, echter ook weer zo goed dat wij niet voor de poedelprijs in aanmerking kwamen. Wij danken iedereen die tijd beschikbaar heeft gesteld om mee te gaan spelen en zodoende de binding met de ouderenvereniging in stand te houden.