Op 11 februari werd in samenwerking met o.a.  De Windjbuujels, De Boerebroelof, joekskapel Kei Slech en diverse anderen weer de jaarlijkse seniorenavond georganiseerd. De avond begon met muziek van Kei Slech welke zich op de buhne hadden gesetteld. Hierna werd achtereenvolgens het woord gevoerd door Vors Hans en Prins Sjoerd. Beiden heetten iedereen hartelijk welkom en wensten eenieder een gezellige vond toe. Hierna traden diverse artiesten en dansgroepen op alsmede buutreedner Maikel Sonnemans. Allen kregen een daverend applaus en konden tevreden terugzien op een schitterend optreden. De avond werd besloten met een optreden van Thei en Marij uit Tegelen welke met een aantal evergreens de zaal aan het zingen en sjoenkelen kregen. Het is een zeer geslaagde avond geworden waarvoor wij iedereen welke op welke wijze ook heeft meegewerkt bedanken.