Kerstviering 2019

 Zoals gebruikelijk bracht Zanglust Vitaal, o.l.v. Leon Schrijvers weer enkele mooie kerstliederen ten gehore. Daarna vertelde onze nieuwe pastoor, Jos Rosenhart, als kerstgedachte een verhaal met de boodschap niet te snel over mensen te oordelen of te veroordelen. Zanggroep Shangri-La uit Grubbenvorst, bestaande uit 2 vrouwen en 3 mannen, brachten voor en na de pauze diverse (kerst)liederen ten gehore. In de pauze was er tijd voor een praatje met zijn/haar buurvrouw(man) aan tafel terwijl er koffie/ thee en heerlijk kerstbrood werd geserveerd. Waarnemend burgemeester Wil Rutten benadrukte in zijn rede dat de inwoners van de Gemeente Beesel dankbaar mogen zijn voor de goede samenwerking in de gemeente. Hij is van mening dat de jonge, maar door de gemeenteraad unaniem gekozen nieuwe burgemeester Bob Vostermans, een goede opvolger van Petra Dassen zal worden. Nadat de voorzitter deze middag officieel had afgesloten en iedereen Fijne Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar had toegewenst, werd er voor de leden en genodigden nog koffie/ thee en belegde broodjes geserveerd. We kunnen terugkijken op een geslaagde en gezellige middag en zeggen hartelijk dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. 

                               Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar