Ledenvergadering dd 25 oktober 2017

 Op 25 oktober 2017 werd wederom de ledenvergadering gehouden. Deze vergadering werd bezocht door ongeveer 120 personen ,wat een zeer goede opkomst genoemd kan worden.De vergadering werd geopend door onze voorzitter Dhr. Selen welke iedereen hartelijk welkom heette. De nieuwe wijkagent voor Reuver maakte van de gelegenheid gebruik om zich samen met een collega voor te stellen en enige uitleg te geven over hun werkzaamheden binnen onze gemeenschap. Na een dankwoord aan de beide wetsdienaren werden de vergaderpunten conform de agenda afgewikkeld en besloten met de rondvraag. Tijdens de pauze kon iedereen weer genieten van 1 kop koffie met een koekje. Jammer dat bij de tweede kop koffie de koekjes blijkbaar op waren.

Hierna werd de middag voortgezet met een uurtje kienen waarvoor mooie prijzen waren ingekocht.

Door de diverse winkeliers werden de 1e, 2e, en 3e prijs netjes op schalen gepresenteerd aangeleverd.

Onze dank voor de medewerking welke door hun werd geleverd bij de mooie verzorging en presentatie. Na een 4 tal ronden werd het kienen afgesloten met de zgn. verliezersronde waardoor iedereen welke nog niets had gewonnen toch nog kans maakte op een leuke prijs.

Wij veronderstellen dat niet alleen de winnaars van een prijs, maar iedereen welke op de vergadering aanwezig was en heeft meegespeeld een gezellige middag heeft beleefd.

Wij danken daarom weer iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en zodoende aan het bijdragen aan een gezellige middag.

Het bestuur.