Verslag themamiddag 25 april.

Themamiddag met als motto:   Meedoen?  Gewoon Samen.  

Meedoen dat willen we allemaal en we doen het gewoon samen!!  Dit was het onderwerp van de themamiddag. Na het welkomstwoord van onze voorzitter Sjaak Selen en een korte uitleg door Petra Jacobs werd vanuit verschillende disciplines dit onderwerp besproken.

Susan Rijk van Synthese gaf uitleg over deze organisatie. 

Synthese ondersteunt initiatieven vanuit de gemeenschap. Zo zijn er kook en activiteiten- groepen zowel in Offenbeek als ook op Bosdael en in de sporthal. Tevens noemen wij de open inloop bij Offenbeckerhof. 

Verder valt de klussendienst ook onder hun organisatie. Klusjes in en om het huis welke te zwaar zijn kunnen worden aangemeld bij Synthese welke zal zorgen voor hulp. Voor deze hulp wordt een geringe vergoeding gevraagd van 5 euro per uur.    Bij vragen van andere aard zoals administratie en of hulp bij het invullen van formulieren of hulp van maatschappelijk werk kan men hulp vragen aan Synthese welke eventueel een ouderenadviseur zullen inschakelen.  

Bert van de Bool en Truus Kessels gaven uitleg over de Wensbus. Dit is een taxidienst binnen de gemeente Beesel en naar de ziekenhuizen in Venlo en Roermond, uitgevoerd en georganiseerd door vrijwilligers in samen- werking met  kernoverleg Offenbeek.                                              Deze wensbus is voor iedereen die zelf in of uit kan stappen, evt met hulp van een meegebrachte begeleider. Bij reservering kan men ook vragen om een gastdame of gastheer voor begeleiding naar het ziekenhuis. Reserveren 1 dag van te voren.De kosten bedragen 1,50 euro voor een enkele reis binnen de gemeente en 3.00 euro voor een enkele reis ziekenhuis Venlo of Roermond.  

Keri Kammers en Tim van Eerden  WMO consulenten gaven info over het WMO. Door een casus werd uitleg gegeven wanneer zij in beeld komen. Via het samenlevingsloket kan men dit bespreekbaar maken. Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek. Hierbij wordt de hulpvraag breed bekeken bv huishoudelijke hulp en evt hulpmiddelen zoals een rolstoel. Het is aan te raden om bij dit gesprek een familielid of mantelzorger uit te nodigen. Kan men hier niet op terugvallen dan kan de vrijwillige ouderenadviseur u hierbij begeleiden.

Het was een leerzame middag met veel informatie