Bezorgersmiddag 2017

Op woensdag 5 april werd weer eens extra aandacht besteed aan onze bezorgers van SVO en KBO. Dhr Wolters had zich afgemeld wegens ziekte. De overige bezorgers werden welkom geheten door de voorzitter welke in zijn dankwoord nog eens de nadruk legde op het belang van een goed funktionerende bezorgersgroep. Iedereen werd hartelijk bedankt voor de diensten in het afgelopen jaar en de wens werd uitgesproken dat het dit jaar weer gaat zoals het afgelopen jaar. Hierna werd mevr. Dielissen welke afscheid nam als bezorgster verrast met een bloemetje en nog eens hartelijk bedankt voor de 17 jaar dat zij voor onze vereniging in touw is geweest. Hierna werde de overige jubilarissen gehuldigd, m.n. Dhr Wolters welke reeds 20 jaar bezorger is, echter wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Dhr. Wolters heeft echter persoonlijk een bloemetje en dankwoord mogen ontvangen. Hierna was het de beurt aan Mien Lemmen welke reeds 10 jaar leiding geeft aan haar bezorgers  welke zorgdragen voor het verspreiden van "De Nestor'" , zijnde het maandblad voor onze KBO leden. Ook zij kreeg een bloemetje aangeboden van onze voorzitter. Ondertussen hadden wij kunnen genieten van koffie/thee en een stuk luxe vlaai aangeboden door de zaalhouder. Hiervoor hartelijk dank. De middag werd voortgezet met een drankje en zeer geanimeerde gesprekken onderling. Het is een heel gezellige middag geworden waarin de bezorgers hun positive/negative geluiden hebben kunnen laten horen. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de verspreiding van onze mededelingen blaadjes en de Nestor.   

Dankwoord en bloemen voor Mevr. Dielissen.

Huldiging van Mien Lemmen.