Bezorgersmiddag 2018

Op woensdag 4 april werden onze bezorgers en vrijwilligers weer ontvangen voor een gezellig samenzijn in ons clublokaal "De Schakel". Na een welkomstwoord van onze voorzitter werd bij een lekkere kop koffie met vlaai van gedachten gewisseld en het wel en wee van de bezorgers besproken. Uit de gesprekken bleek dat er geen onoverkomelijke problemen zijn. Wij kunnen met dank aan de vrijwilligers op dezelfde voet doorgaan. Door onze voorzitter werd nog extra aandacht besteed aan een jubilaris welke 10 jaar als bezorger aktief is voor onze vereniging. Deze bezorger Dhr. Wiel Levels werd door de voorzitter in de bloemetjes gezet en gefeliciteerd met het jubileum. Hierna werd de middag voortgezet met nog een kop koffie of ander drankje. De middag werd afgesloten met een door de voorzitter uitgesproken dankwoord aan alle aanwezigen en tevens aan alle vrijwilligers welke door omstandigheden niet aanwezig konden zijn.